Bebat breekt alle records: 3.481 ton gebruikte batterijen ingezameld in 2016

Bebat versterkt plaats in de wereldtop op vlak van inzamelen van gebruikte batterijen

Tienen – Bebat vestigt een buitengewoon record aan ingezamelde gebuikte batterijen. In 2016 zamelde Bebat maar liefst 3.481 ton aan afgedankte batterijen in, dat is een totale stijging van 26% of 723 ton ten opzichte van 2015. Bovendien stijgt het inzamelpercentage in 2016 in vergelijking met 2015 van 55,5% naar 70,7%. Bebat overtreft zo haar eigen records en laat zien waarom ze bij de absolute wereldtop behoort voor het inzamelen en recycleren van gebruikte batterijen. 

3.481 ton gebruikte batterijen ingezameld in België

In 2016 behaalde Bebat ongeziene resultaten: maar liefst 3.481 ton gebruikte batterijen werd ingezameld! Concreet betekent dit recordresultaat een stijging van 26% of 723 ton in vergelijking met 2015. Een opmerkelijke prestatie, als je weet dat het aantal op de markt gebrachte batterijen, slechts steeg met 1.1%.

Peter Coonen, gedelegeerd bestuurder van Bebat, is erg tevreden met dit uitzonderlijke resultaat:

We zijn verheugd dat we het inzamelresultaat van 2015 zo hebben kunnen verbeteren. Dit resultaat is voornamelijk te danken aan de massale inspanningen van de Belgische consumenten, die trouw hun batterijen deponeren in een van de 24.000 inzamelpunten. Ook door de goede en nauwe samenwerking met de distributie, scholen, bedrijven en containerparken konden we deze geweldige prestatie neerzetten. We zijn hen dan ook ontzettend dankbaar voor alle inspanningen van het afgelopen jaar.

Het ongeziene resultaat is ook ondermeer te danken aan de eenmalige marketingactie met K3. Peter Coonen legt verder uit :

Met behulp van onze medewerkers, die zich continu inzetten voor allerlei campagnes en inzamelwedstrijden, hebben wij dit jaar een schitterende K3 campagne gevoerd. Met deze actie konden we ouders, grootouders en kinderen overtuigen om thuis in de schuiven, de kelder en de zolder op zoek te gaan naar die “vergeten” batterijen en ze binnen te brengen. Zo zamelden we meer dan 548 ton extra in. Hierdoor zijn de inzamelresultaten van 2016 zo uitzonderlijk. De kans dat we dit resultaat kunnen evenaren in 2017 is weliswaar klein.

België een voorbeeld op vlak van inzameling en recyclage

Gemiddeld brengt de Belg zijn batterijen 2 tot 3 keer per jaar binnen. De cijfers van Bebat tonen bovendien aan dat de Belg meer inzamelt en sneller zijn weg vindt naar een Bebat-inzamelpunt: in totaal bracht hij in 2016 meer dan 10,5 miljoen bezoekjes aan een inzamelpunt.

Vandaag beschikt Bebat over meer dan 24.000 inzamelpunten waar gebruikte batterijen gratis kunnen worden gedeponeerd. Het gaat onder meer om duizenden hyper- en supermarkten, winkels, talrijke scholen, bedrijven en containerparken. Op basis van diverse huishoudanalyses die Bebat liet uitvoeren wordt de efficiëntie van het systeem zelf op 89,80% geschat. Dat wil zeggen dat 100 kg huisvuil nog slechts één batterij bevat.

Hoewel de Europese inzameldoelstellingen voor 2017 werden vastgelegd op 45% slaagde Bebat er in 2016 in om een indrukwekkende inzamelpercentage voor te leggen van 70,7%, een stijging van 15,2% ten opzichte van vorig jaar. Bovendien is dat meer dan 25,7 % boven de Europese doelstellingen. Ter vergelijking: onze grootste Europese buurlanden zullen in 2016 een inzamelpercentage behalen tussen 45 en 50%.

Focuspunten voor 2017

Peter Coonen wil in de toekomst zo goed mogelijk batterijen blijven inzamelen:

Wij willen de inzameling nog gemakkelijker, eenvoudiger en efficiënter maken. Daarnaast zien we een enorme toename van het aantal op de markt gebrachte fietsbatterijen. In 2016 werden er 93.000 nieuwe elektrische fietsen verkocht in België. Daarnaast werden er nog meer dan 18.000 accu’s voor elektrische fietsen op de vervangmarkt verkocht.. We willen ons dan ook voorbereiden op deze toenemende e-mobility.”

***

Over de vzw BEBAT

Bebat vzw is een vereniging zonder winstoogmerk, opgericht in 1995 door de producenten van batterijen en zorgt er dus voor dat bedrijven kunnen voldoen aan hun wettelijke aanvaardingsplicht. Bebat vzw geeft gebruikte batterijen een nieuw leven en behoort tot de wereldtop wat betreft de inzameling van batterijen. In de 24.000 inzamelpunten over het volledige land kunnen gebruikte batterijen gratis worden gedeponeerd. Bebat vzw staat in voor de ophaling, sortering en recyclage ervan. In 2016 zamelde Bebat een recordgewicht van ongeveer 3.481 ton batterijen in. Bovendien tonen huisvuilanalyses aan dat 100 kg huisvuil gemiddeld slechts 1 batterij bevat, waarmee Bebat een inzamelefficiëntie van 89,80% behaalt. 

Contacteer ons
Silke Winters Consultant, Grayling
Silke Winters Consultant, Grayling
Over Bebat

Bebat is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw), opgericht in 1995 door de producenten van batterijen en zorgt ervoor dat bedrijven kunnen voldoen aan hun wettelijke aanvaardingsplicht. Bebat vzw staat in voor de inzameling, sortering en recyclage. Bebat vzw geeft gebruikte batterijen een nieuw leven en behoort tot de wereldtop wat betreft de inzameling van batterijen. Ook grote batterijen hebben geen oneindig leven. Deze vergen heel wat extra technische kennis en ook die heeft Bebat in huis. In de bijna 24.000 inzamelpunten over het volledige land kunnen gebruikte batterijen gratis worden gedeponeerd. Bebat vzw staat in voor de ophaling, sortering en recyclage ervan. Ook grote batterijen hebben geen oneindig leven. Deze vergen heel wat extra technische kennis en ook die heeft Bebat in huis. In 2020 zamelde Bebat meer dan 3.300 ton batterijen in. Over de laatste vijf jaar heeft Bebat reeds 10.000 batterijen van elektrische voertuigen (EV) opgehaald en laten recycleren door de beste recyclagefirma’s in België en Europa.

Bebat
Walstraat 5
B-3300 Tienen
België