Bebat onderzoekt milieubewustzijn Belgen: meerderheid erkent milieuverontreiniging als probleem voor de toekomst

Het bewaren op een vaste plek, sorteren en recycleren van gebruikte batterijen eerste stap bij zorg voor het milieu

  • 85% van de Belgen beschouwt milieuverontreiniging als groot probleem voor toekomst
  • 39% is bereid om meer te betalen voor milieuvriendelijke producten
  • 87% bewaart gebruikte batterijen op een vaste plek
  • Berging (25%) en keuken (25%) zijn populairste plaatsen om batterijen te bewaren
  • Gebruikte batterijen meest binnengebracht bij winkels en supermarkten (57%), gevolgd door de containerparken (54%)
  • 3 op de 10 Belgen* brengen gebruikte batterijen 2 keer per jaar binnen

Tienen – Aanstaande maandag, 5 juni, is het Wereldmilieudag, een dag om stil te staan bij de huidige milieuproblematiek. Naar aanleiding van deze dag ging Bebat op onderzoek hoe milieubewust de Belgen zijn en hoe ze gebruikte batterijen bewaren, sorteren en recycleren. Het onderzoek werd uitgevoerd van 28 november tot 20 december 2016 door iVOX bij 1485 Belgen, ouder dan 18 jaar.

82% van de Belgen vindt dat ze anders moeten leven voor het milieu

85% van de Belgen beschouwt dat milieuverontreiniging als een groot probleem voor de toekomst. Daarnaast vindt het merendeel (83%) dat er duidelijk meer aandacht voor het milieu is dan 5 of 10 jaar geleden. Positief is dat de Belgen ook vinden dat ze anders moeten leven (82%) en/of zelf heel wat kunnen doen voor een groenere planeet (81%).

Toch lijkt maar 4 op 10 van de respondenten (39%) bereid te zijn om meer te betalen voor milieuvriendelijke producten. Daarenboven is er een significant verschil tussen de gewesten en lijkt Brussel, in vergelijking tot andere gewesten, meer akkoord te zijn dat er behoefte is aan informatie, dat er meer geïnvesteerd moet worden in hernieuwbare energie en er meer gepraat moet worden over milieuverontreiniging en de gevolgen ervan.

44% bewaart gebruikte batterijen in speciale Bebat doosjes, 39% in zakjes

Gemiddeld gezien zouden de Belgen 87% van hun gebruikte batterijen op een vaste plek bewaren en regelmatig binnenbrengen in een inzamelpunt. Ook 54% van de batterijen uit oplaadbare toestellen worden bewaard en regelmatig binnengebracht. Uit de cijfers blijkt dat de Belgen duidelijk hun best doen voor het milieu op het vlak van batterijen.

In België zijn de berging en de keuken de populairste plaatsen om gebruikte batterijen te bewaren. 25% van de Belgen geeft aan zijn batterijen daar te bewaren. Ook de garage (19%), de woonkamer en het bureau (beide 16%) zijn populair. Speciale doosjes (44%) en speciale zakjes (39%) om gebruikte batterijen te bewaren zijn de meest gebruikelijke manieren om batterijen te bewaren.

3 op de 10 Belgen* brengen hun batterijen 2 keer per jaar binnen

Gebruikte batterijen worden het meest binnengebracht bij winkels en supermarkten (57%) en in containerparken (54%). 3 op de 10 Belgen doet hun batterijen 2 keer binnen per jaar. 1 op 4 doet dit 4 keer of meer per jaar. ‘Als het doosje/zakje vol zit’ (51%) en ‘Als er iemand voor andere redenen in het inzamelpunt moet zijn’ (45%) zijn de populairste aanleidingen om gebruikte batterijen binnen te brengen. Bebat maakt het inleveren van batterijen erg gemakkelijk met meer dan 24.000 inzamelpunten. Er is 1 punt per 500 inwoners en voor een Belg ligt een inzamelpunt gemiddeld maar op 400 m afstand.

90% van alle batterijen die beschikbaar zijn voor inzameling worden door Bebat ingezameld en gerecycleerd. In 2016 brak Bebat met een inzameling van 3.841 ton gebruikte batterijen alle records! Bebat staat op nummer 1 in Europa en heeft daarmee een ruime voorsprong op alle buurlanden. Het Belgische inzamelpercentage voor 2016 zal naar verwachting 15-40% hoger liggen dan het inzamelpercentage van onze buurlanden.

“Op deze dag moeten mensen stilstaan bij het milieu. Bebat wil als vzw mee bijdragen aan het informeren omtrent het correct bewaren, sorteren, en recycleren van gebruikte batterijen. Er is nog een hele weg te gaan en de natuur moet zeker de nodige zorg krijgen die ze verdient. Het geven van een vaste plek, sorteren, en recycleren van batterijen is hier een onderdeel van en behoort tot het grotere geheel van de milieuproblematiek die moet worden aangepakt.”, aldus Peter Coonen, gedelegeerd bestuurder van Bebat.

*Belgen die aangeven dat ze batterijen binnenbrengen

Over de vzw BEBAT

Bebat vzw is een vereniging zonder winstoogmerk, opgericht in 1995 door de producenten van batterijen en zorgt er dus voor dat bedrijven kunnen voldoen aan hun wettelijke aanvaardingsplicht. Bebat vzw geeft gebruikte batterijen een nieuw leven en behoort tot de wereldtop wat betreft de inzameling van batterijen. In de 24.000 inzamelpunten over het volledige land kunnen gebruikte batterijen gratis worden gedeponeerd. Bebat vzw staat in voor de ophaling, sortering en recyclage ervan. In 2016 zamelde Bebat een recordgewicht van ongeveer 3.481 ton batterijen in. Bovendien tonen huisvuilanalyses aan dat 100 kg huisvuil gemiddeld slechts 1 batterij bevat, waarmee Bebat een inzamelefficiëntie van 89,80% behaalt.

 

Contacteer ons
Silke Winters Consultant , Grayling
Silke Winters Consultant , Grayling
Over Bebat

Bebat is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw), opgericht in 1995 door de producenten van batterijen en zorgt ervoor dat bedrijven kunnen voldoen aan hun wettelijke aanvaardingsplicht. Bebat vzw staat in voor de inzameling, sortering en recyclage. Bebat vzw geeft gebruikte batterijen een nieuw leven en behoort tot de wereldtop wat betreft de inzameling van batterijen. Ook grote batterijen hebben geen oneindig leven. Deze vergen heel wat extra technische kennis en ook die heeft Bebat in huis. In de bijna 24.000 inzamelpunten over het volledige land kunnen gebruikte batterijen gratis worden gedeponeerd. Bebat vzw staat in voor de ophaling, sortering en recyclage ervan. Ook grote batterijen hebben geen oneindig leven. Deze vergen heel wat extra technische kennis en ook die heeft Bebat in huis. In 2020 zamelde Bebat meer dan 3.300 ton batterijen in. Over de laatste vijf jaar heeft Bebat reeds 10.000 batterijen van elektrische voertuigen (EV) opgehaald en laten recycleren door de beste recyclagefirma’s in België en Europa.

Bebat
Walstraat 5
B-3300 Tienen
België